В новия брой нa Hicomm, който вече можете да откриете по реповете близо до вас, този месец разгледахме и темата за лайф коучинга (от английското life coaching - треньор по начин на живот) като инструмент в бизнес среда и говорихме с хора, които го ползват, и с хора, които практикуват ролята на коуча. Все повече компании избират този начин да открият и извадят най-доброто от служителите си в работата. Лайф коучингът е метод, който е колкото алтернативен, толкова и вече силно популярен в България. Подробния материал по темата ще откриете във февруарския ни брой – а ето интервю с двама души, с които си говорихме по нея.

Пламен Петров и Гергана Павлова от Equinox Partners ни разказаха повече за работата си като лайф коучове и какви са хората, които избират този метод. Ето цялото интервю с тях.

 

Какви са  наблюденията ви относно търсенето на подобни услуги в България? Какъв тип компании избират този метод, за да подобрят работата си 

 

Пламен: Радваме се да споделим, че Google е един от клиентите ни за реализирането на подобна услуга в България. Други подобни са William Hill, Bayer, EVN и други организации от индустриите на тези компании. Търсенето идва предимно от централите на международните компании, които имат офиси в България и търсят доверен партньор, който едновременно има опита, референциите и капацитета да реализира подобни проекти, но също така и подхожда индивидуално и с много внимание към нуждите на всеки отделен клиент. В екипа ни има 6 души, всички сертифицирани в коучинг програмата Intunity Coaches (www.intunitycoaches.com), което ни дава възможност да гарантираме високо професионално качество на коучинг услугата дори и в проекти, в които се изисква предоставянето на десетки коучинг часове за ограничен период от време.

Основните случаи, в които пристигат подобни заявки при нас са, когато се реализират мащабни промени в структурите на организациите, а също и когато се търси най-подходящият формат за развитието на лидери и мениджъри, които управляват други мениджъри локално или в няколко държави. 

 Гергана: В допълнение към Пламен, обикновено това са организации, чиито лидери или мениджъри вече са имали досег с коучинга и с ефектите от него. И в резултат, го припознават като добра възможност за разгръщане на лидерския потенциал в компанията си на още по-широка база. Това са организации, които осъзнават и оценяват приноса на хората за реализирането на глобалната визия и резултати и инвестират в тяхното развитие и разгръщане като личности и професионалисти. Това са още и компании, водени от хора, които постоянно се стремят към усъвършенстване и още по-високи и устойчиви резултати и инвестират в личностното си и професионално израстване и това на своите хора.

 

Кои са най-любимите ви аспекти от професията на лайф коуч?

 

Пламен: Лично мен ме привлече скоростната трансформацията на лично ниво, която преживях, докато все още преминавах през първото си коучинг обучение в Лондон през 2012. След това разбрах, че отвъд коучинга има нещо друго, което харесвам и което е по-скоро общочовешка философия на свързване и общуване. През последната година фокусът ми е насочен основно към това да развием екипа си от практикуващи коучове и фасилитатори и да продължим да бъдем предпочитан коучинг партньор за организациите, които разпознават развиването на коучинг култура като приоритет.

Гергана: Усетих коучинга като нещо много естествено за мен – както като състояние и начин на живот, така и като начин на изразяване на личната ми мисия и призвание. Това, което най-много ме вдъхновява в коучинга, е съзиданието и партньорството. Това е един изключително съзидателен процес, който дава възможност на коучинг клиента да се свърже със собствените си уникални ресурси и да се себеизрази по автентичен и стойностен начин. Това е още и партньорство, в което клиентът “се учи” от самия себе си, коучът се учи да “не знае”, за да позволи на клиента му да “познае” собствените отговори. Коучингът “учи” също на това, че всичко зависи от теб и че няма невъзможни неща. И същевременно резултатите, които се постигат, се случват с лекота и носят усещане за пълноценност, защото са от същността на клиента. И защото са неговите или нейните резултати и постижения. Това допълнително разгръща потенциала за много-възможност и личностна и професионална себе-реализация в дългосрочен план.

 

Кога се случвапромянатаслед коучинга и какво трябва да даде клиента от себе си, за да приложи нещата, които получава в обучението?

 

 Пламен: Коучингът и обучението са две различни неща, но и за двете е необходимо едно ключово нещо – отдаденост.

 Гергана: В Intunity Coaches използваме като принцип втория закон на диалектиката, който казва, че количествените натрупвания водят до качествени изменения. Иначе казано, трансформацията е постоянен процес, а промените са външните проявления на тази трансформация. В този смисъл, промяната се случва в процеса, а ние като коучове се грижим клиентите ни да осъзнават и осмислят тази промяна. Да извеждат своите научавания от изминатия път, така че да продължат да прилагат това, което работи за тях и занапред. От друга страна промяната, която клиентът търси да реализира, изисква от него да се отвори за новото и да си позволи трансформация. И много често тази трансформация е свързана с разбиване на стари модели и вярвания и прегръщане на новото, което често е “забравеното старо”, а именно – "Кой Съм Аз в същността си" и кои са моите начини да създавам резултатите, към които се стремя.

Това, което е необходимо от страна на коучинг клиента, е да работи с желание за себе си и за промяната, която желае да реализира. И да бъде отдаден в процеса. Това е и есенцията на равностойното партньорство. Аз не съм експерт в живота или бизнеса на моите клиенти – само те могат да бъдат експерти в това. И за да работи коучинг процесът, е необходимо всеки от двамата (коуч и клиент) да дава по 100% от себе си в това взаимоотношение.

 

Какъв е процесът на една коучинг програма - имате ли рецепта за действие или по-скоро подхождате индивидуално?

 

Пламен: Подхождаме индивидуално към всеки клиент, но не откриваме топлата вода с всеки нов проект. При създаването на цялостни коучинг или лидерски програми стъпваме върху натрупания опит, най-вече на този с Google, но винаги си носим шапката на начинаещия и се стремим да разберем директно от клиента къде е точка “А” и къде е точка “Б” за него. И работим заедно в партньорство с клиента за това разстоянието между двете точки да се скъсява непрекъснато с темпо, което е подходящо за организацията или за самия коучинг клиент.

Гергана: В контекста на коучинга, рецепти няма, тъй като процесът с всеки човек или екип е строго индивидуален. Затова обаче има “рамка”, която подсигурява това, че разговорът или взаимоотношението е коучинг разговор или взаимоотношение, а не някакво друго (като напр. консултация, съветване или др.). Някои от аспектите, които са съществени за коучинг разговора, е това, че клиентът води, а коучът следва своя клиент, като държи фокуса върху поставените от клиента цели и резултати.

В началото на всеки разговор стартираме с визията за желаните резултати в края на сесията. А в края на сесията клиентът се ангажира с предприемането на конкретни действия, чрез които да приложи на практика това, до което е достигнал по време на сесията. Този стремеж към бъдещи резултати и предприемането на действия сега, създава възможност за придвижване напред и е това, което отличава коучинг разговора и коучинг процеса от други форми на подкрепа за развитие.

 

 Кога бихте посъветвали една компания да се възползва от услугата бизнес коучинг?

 

Пламен: Нашата работа не е да ги съветваме, че бизнес коучингът е подходящ за тях, а да ги подкрепим да осъзнаят от какво точно имат нужда, за да реализират промените, които желаят. В този смисъл, нашата работа е да обясним какво е естеството на коучинга, как работи и какъв е опитът и резултатите за клиентите ни, но няма момент, в който да ги съветваме какво е най-добро за тях.

Гергана: Бизнес коучингът дава възможност за разгръщане потенциала на хората и екипите в организацията, което ускорява постигането на високи резултати по качествен и устойчив начин. В този смисъл, всяка една организация, която има нуждата от стимул за разширяване на креативността и ресурсността на своите хора, би могла да бъде ползвател на коучинга. Наред с това вече има все повече организации, които усещат необходимостта от промяна в лидерския и мениджърския подход – такъв, че той да бъде устойчив и съзидателен и да допринася за постигането на високи резултати. Коучинг подходът дава тази възможност, като стимулира създаването на вътрешна култура на подкрепа и съзидание и култура на общуване на същностно и трансформационно ниво и с фокус върху същественото. А това са визията и мисията, смисъла и предназначението на всеки индивид в системата и като единно цяло и най-добрите начини за реализиране на най-добрите резултати сега.

Най-четени
Всички

Huawei към Тръмп: „Не искаш да ни караш да се конкурираме с Google”

367 | 19.08.2019
Още от Social

Ето няколко съвета как да спечелите големия фотоконкурс на лятото

0 | 07.08.2019