Учените твърдят, че чрез преобразуване на данни в светлинни частици и изпращането им по целия свят с помощта на сателити можем да предотвратим прихващането на криптирани съобщения от свръхмощен квантов компютър.

Понастоящем технологията за изпращане на съобщения разчита на математически или криптографски методи за защита, включително криптиране от край до край. Тази технология се използва в WhatsApp - както и от корпорациите, правителството и армията - за защита на чувствителни данни от прихващане.

Шифроването работи чрез кодиране на данни или текст в нещо, което изглежда като безсмислица, като се използват алгоритъм и ключ, които само изпращачът и получателят могат да използват, за да отключат данните. Теоретично тези алгоритми могат да бъдат разбити. Но те са проектирани така, че да са толкова сложни, че дори на най-бързите суперкомпютри да им трябват милиони години, за да превърнат данните в нещо четимо.

Квантовите компютри променят уравнението. Въпреки че тази област е млада, учените прогнозират, че един ден тези машини ще бъдат достатъчно мощни, за да разбиват лесно алгоритми за криптиране. Това е така, защото те могат да обработват паралелно експоненциално по-големи изчисления (в зависимост от това колко кюбита използват), докато класическите компютри могат да обработват изчисления само последователно.

Опасявайки се, че един ден квантовите компютри ще направят криптирането остаряло, учените предлагат нови технологии за защита на чувствителни комуникации. Една от областите, известна като "квантова криптография", включва изграждането на системи, които могат да защитават данните от квантови компютри, които побеждават криптирането.

За разлика от класическата криптография, която разчита на алгоритми за кодиране на данните и запазването им в безопасност, квантовата криптография би била сигурна благодарение на странните особености на квантовата механика според IBM.

Снимка: Unsplash

Виж още: Casio с модерна версия на първия в света цифров часовник с автоматичен календар, за да отбележи 50-ия му рожден ден