Всяка година Oxford Dictionaries Online определя дума на годината – дума или фраза, чието използване е зачестило или има пряко отношение към актуални събития. Така например думата за 2013 беше "селфи", а звездата тази година е "вейп" (съкращение от "vaporize", буквално "изпарявам"). Терминът се използва за вдишване и издишване на пара от електронна цигара или за самото устройство. Популярността на електронните цигари се увеличи неимоверно в последните няколко години - тенденция, която се наблюдава ясно както в световен мащаб, така и у нас.

Президентът на Oxford Dictionaries Каспър Гратуел сподели, че е трудно да се предположи коя дума или фраза ще стане популярна, а употребата на термина "вейп" се е увеличила неимоверно през 2014 г.

Световната здравна организация обаче не споделя ентусиазма на лингвистите и се обяви срещу електронните цигари.