Австралия преговаря с телекомуникационите оператори и банките за тестване на употребата на данни от технологии за лицево разпознаване през 2018 г. Компаниите ще трябва да получат личното разрешение на всеки потребител, за да се спази законът за поверителност на Австралия.

Подходът ще бъде подобен на съществуващата проверка на документи, в която компаниите плащат такса всеки път, когато искат да проверят информация от лична карта или шофьорска книжка.

Всяка компания, която иска вашите лицеви данни, ще трябва да обясни ясно какво ще прави с тях – дали ще ги съхранява, как ще ги опази от нерегламентиран достъп и дали ще ги продава на трети страни.