Преди близо десетилетие BlackBerry беше лидер във високия клас мобилни телефони, но наскоро прекрати производството на собствени устройства. Подобно на редица други технологични компании, които свиха значително своята дейност вследствие на размествания на пазара, бившият канадски производител се обръща към своето голямо портфолио от патенти и съответно стартира съдебни дела за нарушаването им. Крайната цел е да се монетизира интелектуалната собственост, която компанията притежава. Ако за сектора това е доста често явление, то последният иск, който BlackBerry внася, е малко по-различен. Той е насочен към Facebook и засяга всички услуги за мобилни онлайн съобщения на социалната мрежа. Това включва не само Messenger, но също и Instagram и Whatsapp.

Патенти за широка употреба

Според подадения иск BlackBerry обвинява интернет гиганта в нарушаване на седем патента, които по думите на експерти са със сравнително широк обхват. Това може да помогне на Facebook да оспори валидността им. Очакванията са да се стигне до дело, въпреки че е доста по-вероятно въпросът да се реши чрез извънсъдебно споразумение.

От своя страна, нарушените патенти са свързани със сигурността и криптирането на онлайн съобщенията, части от интерфейса, показването на време и час на изпратения текст, известия за непрочетени съобщения, отбелязване на снимки и др. Поради широкия обхват на обвиненията на BlackBerry, искът обхваща не само традиционния Facebook Messenger, но и други подобни услуги в портфолиото на компанията – социалната мрежа за споделяне на снимки Instagram и чат приложението Whatsapp.

Ако канадската компания успее да надделее в съдебния спор, това може да доведе до сериозни последствия за социалната мрежа. От една страна са потенциалните финансови компенсации. От друга Facebook може да бъде заставена от съда да промени функционалността на своите чат приложения по начин, по който да не нарушават интелектуалните права на BlackBerry.

Отвъд чат приложенията

Проблемът е, че патентите на канадската компания включват множество функции, които са стандартни за почти всяко чат приложение - както модерните, така и онези, създадени преди BlackBerry да запази функциите като своя интелектуална собственост. Такива примери са ICQ, пуснат през 1996 г., AOL Instant Messenger (1997 г.) или MSN Messenger (1999 г.). Самите патенти са подадени след 2000 г.

Техният обхват всъщност е толкова широк, че могат да засегнат дори и технологии отвъд Viber или Skype. Формулировката на някои от патентите не се ограничава само до използването на приложения за смартфон, но и за всяко свързано безжично устройство, в което могат да влязат дори лаптопи и др., което допълнително разширява възможностите ѝ за тълкуване.

Във всички случаи крайното решение на казуса ще бъде доста интересно. Особено ако канадската компания излезе победител, тогава най-вероятно ще може да очакваме нови искове в подобна насока.