Разумното и ефективно лично финансово планиране е тема, която вълнува все повече хора в днешно време. Експо „Моите пари“ 2018 ще открехне широко вратите към него. Събитието ще се проведе на 27 и 28 октомври в конферентен център Интерпред под надслов „Разкодирай твоите финанси“. То ще даде отговори на въпросите  - кога е подходящият момент да започнем да инвестираме, какви са особеностите на общото застраховане и какво трябва да знаем за пенсионното осигуряване. Конференцията е с вход свободен и ще се излъчва на живо онлайн във Facebook страницата на финансовия портал MoitePari.bg, който е организатор на събитието.

Личният финансов план и грамотност

Първият ден от семинарната програма на Експо „Моите пари“ ще започне с лекция на Деян Василев, управител на портала MoitePari.bg, на тема "Как да изготвим и следваме личен финансов план". Това въведение ще бъде последвано от подробна информация относно разликите между пасивното и активното инвестиране, представена от Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в "ЕЛАНА Трейдинг".  

Вторият тематичен панел е посветен на особеностите на общото застраховане и най-вече в полиците, свързани с движима и недвижима собственост, както и какво трябва да знаем за здравното застраховане. Следобедната програма на първия ден от Експо „Моите пари“ ще започне с панел "Финансова грамотност за напреднали", в рамките на който Десислава Николова, старши експерт в MoitePari.bg, ще ни обясни какво е УПФ (Универсален пенсионен фонд). Малко по-късно Стоил Петров от Warning Trading ще ни съветва как да се предпазим от измами при инвестиране.

Семинарната програма през първия ден ще завърши с панела "Дългосрочни спестявания и инвестиции", участие в който ще вземат Георги Георгиев, портфейлен мениджър в "Карол Капитал Мениджмънт", Рада Златкова, мениджър „Инвестиционни продукти“ в "Сосиете Женерал Експресбанк", Георги Георгиев, портфейлен мениджър в "Карол Капитал Мениджмънт", и Владимир Ралчев, ръководител отдел „Стратегическо и търговско развитие“ в "Сожелайф България". Те ще ни представят предимствата на инвестирането на вноски, инвестиционните продукти като алтернатива за нашите спестявания и животозастраховането с възможност за допълнителна доходност.

Финансовата грамотност на децата е сред водещите акценти в програмата на Експо „Моите пари“ 2018 и през втория ден от програмата организаторите са отделили специално внимание именно на изграждането на трайни знания и умения за управление на личните финанси у децата. От 10:30 ще започне финансовата работилница за деца „На заем или не“, водена от Росица Вартоник, изпълнителен директор и основател на Фондация „Инициатива за финансова грамотност“. След нея програмата ще продължи с разговор на тема как да отгледаме финансово грамотни деца, в който акцентът ще се постави върху превръщането на теорията в устойчиви поведенчески модели.

Свръхзадълженията, като грешна стратегия

Програмата от втория ден на Експо „Моите пари“ 2018 включва полезна информация относно причините и възможните решения на свръхзадлъжнялостта и често срещаните грешки при управлението на личните финанси. Темите ще бъдат представени от Александър Грилихес, изпълнителен директор на "Фронтекс Интернешънъл", и Катя Миленова, финансов консултант в MoitePari Consult.

Особено внимание ще се обърне и на възможностите и предизвикателствата при инвестирането в акции – Васил Големански, заместник-председател на Съвета на директорите на Българската фондова борса, ще представи възможностите за инвестиране на БФБ, а Даниел Дончев, ръководител „Инвестиционни стратегии“ в "Карол Капитал Мениджмънт" ще посочи предимствата на секторното инвестиране.

Следобедната програма включва панелна дискусия на тема дългосрочното инвестиране в имоти и как да изтеглим подходящия за нас жилищен кредит, участие в която ще вземат Йордан Йорданов от „Нов Дом 1“ и Петър Илиев, оперативен директор на Creditland. След това програмата ще продължи с панел, посветен на алтернативните начини на инвестиране, а Стойчо Недев от Vivainvest ще запознае посетителите с най-новите възможности за P2P инвестиране.

И през двата дни на Експо „Моите пари“ на разположение на посетителите ще бъдат щандовете на водещи финансови институции и консултанти от сферата на инвестициите, застраховането и др., като специален акцент на събитието и тази година ще бъде участието с щанд на Централния депозитар – всеки заинтересован ще може да получи безплатна справка за партидите с акции, придобити с бонове от масовата приватизация от 1997 г.