Lenovo обяви, че приходите на компанията през второто тримесечие са достигнали $13.5 милиарда, което е девето поредно тримесечие на годишен растеж. Печалбата преди данъчно облагане се е увеличила с 45% в сравнение със същото тримесечие година по-рано, достигайки $310 милиона. Нетната печалба също бележи ръст от 20% на годишна база, достигайки до $202 милиона. Миксът от приходи продължава да е балансиран между четирите региона на компанията (Северна и Южна Америка, Азиатско-тихоокеанския регион, Европа, Близкия изток и Африка), като всеки от тях отчита над 20% дял от приходите.

Силните резултати се дължат основно на Intelligent Devices Group/IDG. PC and Smart Devices Group/PCSD, едно от двете бизнес поделения на IDG, отчита приходи в размер на $10.7 милиарда и рекорден марж на печалбата преди данъчно облагане от 5.7%. Обемът на продажбите регистрира силен годишен растеж от 7.1%, което води до общо увеличение на приходите на PCSD с 4.1% на годишна база. Печалбата преди данъчно облагане е на стойност $612 милиона, което е с $97 милиона повече в сравнение със същия период на миналата година.

При персоналните компютри обемите отново изпреварват пазара, който продължава да се възстановява. Lenovo държи 24.4% от глобалния пазар на персонални компютри, задържайки водещата си позиция при него. Високият растеж се дължи на премиум сегмента, както и на Workstation, Thin and Light, Visuals и Gaming PCs – всички те отчитат двуцифрено повишаване на обемите на годишна база. 

Второто бизнес поделение на IDG, Mobile Business Group/MBG, отчете четвърто поредно тримесечие на рентабилност и положителна печалба преди данъчно облагане с подобрение в размер на $57 милиона на годишна база. В Северна Америка Lenovo се издига с две позиции в класациите в индустрията в сравнение с предходното тримесечие и стига до четвърто място. Освен това темпото на растеж на приходите продължава да изпреварва тези на пазара, като печалбата продължава да се увеличава. 

Вижте още: LENOVO LEGION Y540 - стил и мощност на достъпна цена