Lenovo взима лидерското място по доставки на персонални компютри през третото тримесечие на 2019 г. Според данните на изследователската фирма IDC компанията има пазарен дял от 24% при 16.15 млн. доставени устройства. Така Lenovo взимат първото място от HP, които остават на втора позиция с 22.8%. Двата производителя си оспорват лидерството на пазара през последната година, с променлив успех и за единия, и за другия. През периода юли-септември Lenovo реализират ръст от 5.8% на доставките на годишна база, докато HP само 0.3%.

Свиване на пазара

Това са доста добри резултати на фона на лекото свиване на целия РС пазар. Общите доставки се понижават с 0.9% на годишна база до 67.38 млн. бройки спрямо 67.97 през същия период на 2017 г. Двата лидера са следвани от Dell и Acer, които също имат силно представяне с ръст на продажбите на едро до 5.8% и 8.5% съответно. Apple е единственият производител, който отчита спад на доставките през периода от 11.4%, което може да се обясни донякъде и с очакването на потребителите и търговците на пускането на новия MacBook Air, който беше представен през октомври.

Приходите на Lenovo продължават положителния тренд

Новината за излизането на лидерската позиция на РС пазара от Lenovo е придружена и обявяването на финансовите ѝ резултати. Положителната тенденция от началото на годината за компанията се запазва, като тя отчита 14% ръст на приходите през третото тримесечие (второ фискално) на годишна база до 13.4 млрд. долара. Печалбата преди данъци нараства шест пъти от 35 млн. долара през юли-септември 2017 г. до 213 млн. долара през същия период тази година. Основата причина за отличните резултати на Lenovo се дължат най-вече на преструктурирането, което компанията предприе през изминалата година. Озаглавено като „Интелигентна трансформация“, то се фокусира върху преразпределение на фокусите на бизнеса и отдаване на все по-голям акцент върху бизнеса и облачните услуги, както и на други елементи като Интернет на нещата (IoT).

През третото тримесечие всички значими звена отчитат положителни резултати. Основният бизнес, който все още е концентриран около хардуера - „Групата на интелигентните устройства“, отчита ръст на печалбата от 1.9%. В нея влизат всички РС и други умни устройства, както и смартфоните (основно под бранда Motorola). Последният също се развива доста добре. Motorola се оказва доста ефективен в намаляване на разходите и насърчаване на продажбите. Доставките на смартфони под бранда през третото тримесечие се увеличават в Северна Америка с 53.4% и е на второ място по доставки в Латинска Америка. Целият мобилен бизнес на Lenovo отчита приходи от 3.25 млрд. долара, той още е на загуба от 146 млн. долара, но тя се свива двойно спрямо същия период от предходната година, когато е била 337 млн. долара.

Бизнесът с компютри генерира приходи от 10.2 млрд. долара, което е ръст от 18% на годишна база. Така Lenovo преминава психологическата граница на постъпления по това перо от 10 млрд. долара.

Звеното за центрове с данни също свива двойно загубата си от 275 млн. долара на 123 млн. долара през третото тримесечие.  

Тагове: