На провеждащото се в момента събитие на Microsoft, Build 2017, компанията демонстрира силата на своята .NET Framework. Сега разработчиците могат лесно да създават приложения на Windows компютри и те да работят на iOS, Android и Windows операционни системи, всичко чрез единна споделена база код.

Но Microsoft не спира дотук! Компанията представи и XAML Standard 1.0 - единен език за маркиране на елементи на потребителския интерфейс, които ще работят на Windows, iOS и Android. Или, по-просто казано - Microsoft вече има споделена библиотека кодове, която позволява на разработчиците да създават приложения за трите платформи с един и същ потребителски интерфейс и с минимално количество усилия.

Освен това Microsoft обяви инструмент за разработка на iOS приложения директно от Windows PC с помощта на Xamarin Live Player. Това е iOS приложение, което разработчиците ще могат да сдвоят с Visual Studio за внедряване на код в iOS устройства.

Тагове: