Facebook винаги е търсила начини да подобри ефикасността на своята алгоритъм за събиране на данни и ако съдим по скорошен неин патент, е открила нов начин, по който да таргетира своята реклама.

В патентът се описва алгоритъм, който изследва семейните снимки на потребителите с идеята за по-адекватно таргетиране на рекламата в социалната мрежа.

По думите на Facebook говорим за онлайн система, която прогнозира домакинските характеристики на всеки потребител. Например размерът на домакинството и демографската композиция се базира на данни, извлечени от снимка на потребителя (профилна) и текстова информация в профила на същия. Онлайн системата използва различни модели, които се развиват посредством дълбоко машинно обучение, за да се генерират прогнози.

Всеки модерен потребител е наясно, че базираната на различни алгоритми рекламна атака не е нещо ново и не е задължително да е негатив за всички юзъри.

От друга страна неминуемо ще има и хора, които няма да одобрят подобна практика. В крайна сметка по идея патентът на Facebook ще позволи на рекламодателите да извличат информация за семейството на съответния потребител, без последният да е дал своето съгласие.

Например, дори даден юзър да не е публикувал своя брачен статут на териториите на социалната мрежа, а членове на семейството на въпросния да не използват Facebook, новият алгоритъм потенциално отново може да извлече информация например, че той има три деца и жена, само от качените снимки.

С други думи, ако потребителят има три дъщери, алгоритъмът ще предложи дамски продукти, насочени към деца, дори и той да няма намерение да купи въпросните предложения за себе си.

Добрата новина за момента е, че в случая говорим единствено за нов патент, а не „услуга“, която ще започне да ни „помага“ от следващата седмица.