Около век след откриването на оловния бензин запасите от него бяха изчерпани, а последната произвеждаща го рафинерия преустановява дейност. Новината е повод за гордост, защото през последните 20 години борбата срещу опасното гориво е била дълга и мъчителна и е включвала интензивни дипломатически усилия от страна на различни държави и Организацията на обединените нации. ООН съобщава, че последните запаси от оловен бензин в света са били изразходвани миналия месец в рафинерия в Алжир.

Продажбата на оловен бензин е забранена от много години, но дълго време той беше в обръщение в няколко държави с по-нисък БВП, предимно в Африка. Оловното гориво представлява огромен риск за общественото здраве, с много опустошителни въздействия върху всички живи организми. Оловният бензин е произведен през 20-те години на миналия век от американски автомобилни компании с цел подобряване на ефективността и премахване на проблемите с шума в двигателите. Според архивите се е знаело за опасностите, които крие добавката, като още през втората година в рафинерията е имало няколко жертви, а има и доказателства за натравяне с олово при инженера от General Motors, който е открил опасната добавка. Преди страните да започнат постепенно да премахват оловния бензин през 70-те години, изпаренията от автомобили представляват 90% от глобалното замърсяване с олово във въздуха. За съжаление ще трябва да минат доста години, преди оловният отпечатък бъде изцяло елиминиран - все още има освободени количества във въздуха, почвата и във водните басейни.

Снимки: Unsplash

Виж още: Тази фишинг атака използва ловък трик, за да открадне паролата ви