„Теленор“ започва ударно 2018 г. във всяко едно отношение. Норвежкият гигант обяви своите финансови резултати и ситуацията изглежда добра за българското ѝ звено. Приходите на българския мобилен оператор достигат 168 млн. лева, което е с 5.6% повече спрямо същия период предходната година. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) бележи растеж от 1.6% до 62 млн. лева. „Теленор“ отчита ръст в един от най-важните показатели за телеком индустрията – средномесечния приход от абонат (ARPU). Той се покачва от 12.9 лева на 14.2 лева през първото тримесечие на 2018 г. Специфичното от началото на новата година е, че цялата група преминава към нов счетоводен стандарт (IFRS 15). Резултатите според него изглеждат още по-добре (виж таблицата), но не могат да бъдат съпоставени спрямо тези от предходни периоди.

Източник: "Теленор България"

Затихващи операции

Дотук с добрите новини. Целият регион на Централна и Източна Европа на Telenor Group беше изваден от детайлната разбивка в официалните финансови резултати на норвежкия гигант и сложен в графа „затихващи операции“. Причината е, че звената в България, Унгария, Сърбия и Черна гора се продават на чешкия фонд PPF за сумата от 2.8 млрд. евро. Сделката чака разрешение от регулаторите и се очаква да бъде финализирана през третото тримесечие на тази година.

„Решихме да продадем активите си в ЦИЕ и да се концентрираме върху операциите си в Норвегия и Азия, защото растежът е там“, коментира Зигве Брекке, главен изпълнителен директор на Telenor Group, по време на обявяването на финансовите резултати.

Думите му са подкрепени и с конкретни числа. Приходите за целия регион на ЦИЕ през 2018 г. спадат със 7.8% до 3848 млн. норвежки крони. EBITDA обаче се свива почти двойно – от 652 млн. крони през първите три месеца на 2017 г. на 331 млн. крони за същия период през настоящата година. Любопитното е, че Telenor Group оценява всички свои активи в ЦИЕ на почти точно 2.5 млрд. евро, като цената, която ще плати чешкият фонд PPF Group, е малко над тези изчисления.   

Без промяна в инвестициите

Продажбата на регионалните звена няма да повлияе върху плановете им за развитие до средата на годината, коментираха от норвежкия гигант. Всички планирани инвестиции през този период ще бъдат осъществени, увериха от Telenor Group.

“Няма да се променят планираните капиталови инвестиции (CAPEX) в звената от ЦИЕ през оставащия период“, коментира Йорген Роструп, главен финансов директор на Telenor Group.

По този начин норвежкото ръководство гарантира, че българският “Теленор“ ще продължи да получава средства за планираните инвестиции до финализиране на сделката.