Вчера USPTO (Бюрото за патенти и търговски марки на САЩ) регистрира нов патент от Apple. Новата патентна заявка описва технологии, които може действително да променят звученето на музиката чрез регулиране на слушалките спрямо ушите на всеки конкретен потребител. Няколкото фантастично звучащи патентни заявки описват методите, при които се регулира звученето на музиката в слушалките на базата на електрическия ток, акустичните показатели, честотата на сигнала и много други показатели.

Крайният резултат от тези мерки е уникално подходяща, самонагласяща се за всеки потребител слушалка, която ще компенсира несъвършенствата на уплътнението, промяната на баланса, настройките на еквалайзера и шумопоглъщането. В допълнение на това новите слушалки ще правят промени в изходното ниво на звука с цел противодействие на снижението на звуковите ефекти в резултат намаляване плътността на прилепяне в ухото. Възможно е новият тип слушалки да бъдат част от бъдещите поколения на iPhone и iPod.