Европейският парламент гласува резолюция за регулирането на изкуствения интелект и роботехниката в рамките на Европейския Съюз. Базирана е на препоръките, подготвени в доклад, който през януари бе представен на Комитета по правовите въпроси, като в нея се предлагат правила за установяване на етични норми за развитие на изкуствения интелект и въвеждане на система за застраховане, покриваща ПТП възникнали с участието на безпилотни автомобили.


ЕС е длъжен да вземе на сериозно инициативата относно разработването на тези норми, за да не се окаже принуден да следва правилата, въведени в трети страни“, се казва в заявление на парламента. Депутатите също така отбелязват, че е необходимо, колкото се може по-скоро да се въведат закони, касаещи безпилотните автомобили за да може при катастрофа юридически да се търси отговорност за нея. Точката за специален данък върху роботите е била отхвърлена от Европарламента, тъй като, депутатите са сметнали, че той ще навреди на развитието на отрасъла и ще възпрепятства иновациите и конкуренцията.