Въпреки влиянието на различни фактори като снижаването на смъртността и раждаемостта в развитите страни, еволюцията на човека продължава, при това с темпове, сравними с доисторическите.

Може да се предположи, че в последно време влиянието на естественият подбор вече не е толкова силно, както преди. Но ново изследване опровергава тази теза. Група генетици заедно с еволюционни биолози са анализирали генеалогичната история на Финландия. Те са сравнили измененията на няколко особености на човека (ръст, тегло и продължителност на живота) и мутациите на ДНК. За щастие много от финландските семейства са предоставили своите генеалогични архиви – в тях се съдържа информация за хора, живели през XVIII век и по-рано. Учените са събрали данните на 10 хиляди човека – била е изучена тяхната ДНК и анализирана информацията за техните предци. Сравнявайки геномите, специалистите са открили, че 4 до 18% от вариациите в чертите на жителите на Финландия от XVIII – XIX век са се случили в резултат на различни генетични мутации, а не заради факторите от социално-икономически характер. Разбира се, влиянието на генетичните мутации върху формирането на човешките черти може да изглежда незначително, но всъщност не е така. Нещо подобно се е случило и в доисторическата епоха и говори за това, че еволюцията на човека не се е забавила и спряла.

 

Учените предполагат, че през XX век може да се наблюдава ускорение на този процес. Повишаването на влиянието на естествения подбор може да се обясни с това, че в този период факторите от социално-икономически характер са оказвали по-малко влияние на избора на сексуален партньор, отколкото в предишните времена. По този начин съвременният човек има по-малко ограничения относно избора на партньор. Според шведския изследовател Елизабет Болунд влиянието на естествения подбор на еволюцията е добре забележимо в последните няколко поколения на жителите на Финландия, както и сред другите развити страни.