Учени от Гьотингенския университет разработиха вълновод за рентгеновото лъчение, който може да отклонява лъча с ъгъл от 30 градуса. Вълноводът представлява специален канал, през чиято вътрешност преминава рентгеновото лъчение. Той притежава ефекта на пълно вътрешно отражение, като цялата светлина, която пада на границата между двете среди, се отразява без пречупване и поглъщане.

За рентгеновото излъчване т.нар. критичен ъгъл се равнява на по-малко от 1 градус, затова, ако вълноводът бъде силно огънат, цялото излъчване ще бъде разсеяно в околната среда. За да отговаря на тези условия, вълноводът е направен с диаметър 100 нанометра, а в качеството на негова основа е избран танталът - метал, притежаващ висока плътност със сравнително голям критичен ъгъл и способност да поглъща рентгеновото излъчване. В танталовата пластинка са пробити няколко канала с различна кривина за интензивното лъчение, а лъчът е фокусиран така, че на влизането му във вълновода дебелината му да е не повече от няколкостотин нанометра. Срещу пластината е монтиран детектор, който определя с колко точно лъчът се отклонява от първоначалното си положение. Учените са установили, че най-изразителен лъч се получава при радиус на кривината от само 10 мм, като дължината на самия вълновод е около 5 мм.
Учените се надяват да намерят приложение на технологията при рентгеновата холография, както и за интегралните оптични микросхеми за рентгеново лъчение.