Международна група от учени разработи многокомпонентен молекулярен двигател, който може да бъде местен по часовниковата стрелка и обратно на нея. В момента учените могат да завъртат или превключват отделни молекули и да ги изключват. Това е огромна стъпка в опитите за създаване на автономни молекулярни двигатели с няколко компонента. Учените от университета в Охайо заявиха, че молекулярният двигател е основата за създаването на функционални устройства с наноразмери - квантови машини, които работят на основата на различни физични закони в сравнение с класическите машини. Приложението им може да бъде много широко, като например за захранване на квантови компютри или за почистване на опасните съсиреци от кръв в артериите.

За построяването на молекулярните двигатели научната група е разработила неподвижна база от атоми, които са включени към горната подвижна част с един атом рутений, който действа като „сачмен лагер". Горната част на двигателя се състои от пет атома желязо. В момента учените планират да използват гореспоменатия модел за построяването на по-сложни машини с компоненти, които може да бъдат автоматизирани.