Националната здравна служба на Великобритания ща започне мащабен проект за генно изследване през 2015 г. Проектът е с обща продължителност от три години и ще включва 100 000 доброволци от страната. Набирането на пациенти ще започне през февруари 2015 г., а основното изискване към тях е да дадат съгласието си за анонимно използване на генетичните им данни в бъдещи изследвания.

Целта на проекта е по-добро познание за причините и стадиите на развитие на рак и някои други по-рядко срещани заболявания. Представители на Националната здравна служба изтъкват, че участието в експеримента е полезно за пациентите, тъй като при генните изследвания могат да бъдат открити много заболявания и потенциални здравословни проблеми. По-доброто разбиране на болестите и реакциите на човешкото тяло към ще бъде полезно и за тези доброволци, които са вече диагностицирани.

А знаете ли, че ДНК тестът на 23andMe вече се продава във Великобритания?