Учени от Виенския университет успяха за първи път да синтезират стабилна форма на един уникален материал, който превъзхожда поне двойно графена по здравина. Материалът се нарича карбин и е алотропна форма на въглерода на основата на sp-хибридизация на въглеродните атоми. Той е получен в изкуствени условия от дълги вериги въглеродни атоми, наредени паралелно едни до други. Карбинът е линеен полимер на въглерода, в неговата молекула въглеродните атоми може да свързани във вериги поотделно с тройни и обикновени вериги или с двойни връзки.

Досега заради нестабилността на тези вериги не бе възможно създаването на фрагмент от карбин с дължина, по-голяма от 6400 атома. Електричните връзки в карбина нарастват за сметка на увеличението дължината на веригите, което означава, че колкото по-дълги бъдат те, толкова по-здрав ще е материалът. Експериментите с карбина продължават, като този ултрасъвременен материал в перспектива може да бъде ползван и в промишлени мащаби.