Група археолози, изследвайки няколко древни пещери на Пиренейския полуостров, са открили първите в историята на човечеството следи за замърсяване на околната среда. Виновници са се оказали неандерталците.

Изучаването на пещерите в Испания и Гибралтар е било по правителствена поръчка и е направено от международна група от археолози. Най-значителното замърсяване е открито в пещерата Горъм, разположена в югоизточната част на Гибралтар от страната на Средиземно море. Тя е известна със своето богато археологическо наследство – това е последното място в света, което е било населявано от неандерталци. По време на екологическия мониторинг археолозите са открили в пещерата множество следи за излаз на повърхността на тежки метали – мед, олово, никел и цинк. Всички те датират от началото на каменния век.

 

Причина за тези следи са станали разпалваните от първобитните хора огньове, а именно – саждите и пепелта. Анализът на следите от пещерата Вангард, влизаща в състава на веригата Горъм, пък е добавил информация за наличието на галенит (оловен сулфид). Той се е използвал от неандерталците в качеството на боя за оцветяването на различните изработвани от тях мъниста.
Това е най-ранният от известните в науката факти за замърсяване на околната среда, появило се в резултат на човешка дейност“, се казва в доклада относно това изследване. Били са открити замърсявания и в пещерата Гран Долина, недалеч от град Бургос в Централна Испания, но там виновниците са се оказали представители на фауната – изхвърлянето на метали е в резултат на обилни отлагания от тор на птици и прилепи.

Концентрацията на тежки метали във всички случаи е била много малка, за да окаже някакво въздействие на популацията на нашите предшественици. Но въпреки това учените не изключват влиянието върху екологическата ситуация като цяло – последствията от огъня и пожарите върху околната среда са известни, но никога не са били разглеждани в толкова дълбок исторически отрязък от време.

Разнообразието в менюто е отделило хората от неандерталците