Той е изграден само от четири двойки молекули и е широк по-малко от 1 нанометър. 
Откритието е на група учени от Университета в Охайо.
До момента основна пречка пред създаването на електрически връзки на нанониво беше съпротивлението на металните проводници, което расте с намаляване размера на проводника. В крайна сметка проводникът се нагрява прекалено много и се разпада.

Тъй като свръхпроводимите материали имат нулево електрическо съпротивление, те могат да пренасят електрически заряд с огромно напрежение без опасност от прегряване и разрушаване. Но откритата още през 1911 г. свръхпроводимост до момента се смяташе за макрофеномен.
Пробивът, който са осъществили учените от Охайо, открива нови хоризонти за развитие на подобен род технологии, но вече на наномолекулярно ниво.

Тагове: