Американски физици успяха да създадат проводник от микроскопични синтетични диаманти, който би могъл да се използва с цел предаване на квантова информация. Това открива пътя за разработването на сложни квантови изчислителни устройства.

Крис Хамъл от университета в щата Охайо и неговите колеги, наблюдавайки работата на кюбити (квантов бит, на физично ниво атом или фотон) с помощта на магнитно-резонансен микроскоп, забелязали, че по време на записа на информация за спина на определен електрон в определено място съседните азотни атоми могат да копират данните и да ги предават „по веригата“ по-нататък. Учените предполагат, че нанодиамантите може да бъдат използвани и за предаване на информация за спина в онези случаи, когато атомите на азота вътре в тях се окажат разположени във вид на линия. Ръководейки се от тази идея, авторите на статията са създали ред миниатюрни диамантени „проводници“ с приблизителна дължина 4 микрометра и дебелина 200 нанометра.

Според учените те са успели да направят предаване на спина на електрона от единия край на проводника до другия. В хода на тези експерименти физиците са открили необичаен факт – сигналът е просъществувал в краищата на този проводник два пъти по-дълго, отколкото в неговата среда.