Щраусите и други големи птици са изгубили преди време своята способност да летят, поради изчезването на динозаврите. До този извод достигнаха група австралийски учени, а статия по темата е публикувана в сп. Systematic Biology.

Доскоро се смяташе, че редица големи птици, които не са способни да летят, имат общ прародител, който в миналото също е бил лишен от това качество. Авторите на новото изследване обаче са решили да проверят тази хипотеза, анализирайки ДНК от костите на моа - птици, обитавали Нова Зеландия и избити от маорите в началото на XVI в. След това са анализирани и ДНК проби от други подобни видове.

Оказало се, че предците на моа, на африканските щрауси, австралийските ему и южноамериканските нанду са се отучили да летят преди около 65 милиона години независимо едни от други.

Според учените причините за това странно явление се крият в по-спокойните условия, установени след изчезването на динозаврите. Птиците вече не са били принудени да отлитат при наближаването на гигантските гущери и съответно са престанали да го правят. Едновременно с това те са се хранели по-добре и тяхната маса е нараснала значително, което също е спомогнало за изгубването на ценното качество.

Тагове: