Тинитус – защо чуваме необяснимо пищене в ушите? Звънът в ушите, който учените наричат „тинитус“, се явява симптом, предизвикан от различни причини – възпалителни процеси в ухото, мозъчносъдова артеросклероза, както и естествено отслабване на слуха или дори страничен ефект на някои лекарства. Тинитус се явява субективно усещане, което е сложно да бъде измерено с обективните методи, като звъненето в ушите е доста разпространено явление – във възрастовата група от 55 до 65 години се забелязва у 20% от анкетираните.

 

В момента, американски учени успяха да открият, че пищенето в ушите и хроничните болки предизвикват увреждания в една и съща област на главния мозък. Както са показали изследванията, двата симптома са предизвикани от проблеми с вентромедиалната област на перфронталната мозъчна кора и съседното ядро. Тези области на мозъка са отговорни за възникването на хроничните болки в различни части на тялото, за които организмът няма обективни причини. В момента изследователите имат намерение да разберат какви участъци отговарят за тези явления и евентуално да намерят начини за борба със звъненето в ушите и фантомните болки.