Учени от Южнодатския университет публикуваха труд с новото им изобретение – кристал, който абсорбира кислород. Коефициентът на абсорбция е толкова голям, че една чаена лъжичка от материала може да остави стаята без кислород.

Става дума за кобалтова сол, която може да задържа жизненонеобходимия газ в концентрация 160 пъти по-голяма от тази във въздуха. Според разработчиците достатъчно количество от субстанцията би затворило до 99% от кислорода в стаята. Още по-изумително е, че кристалът може да изпусне кислорода от себе си при излагане на високи температури или безкислородна среда. Авторът на труда оприличава кристала на хемоглобина в кръвта ни, който използва желязо, за да обвърже кислорода и да го транспортира в тялото ни.

Приложенията на този чудотворен материал са изумително много. Ако се окаже, че е това, което създателите му описват, това значи край на огромните кислородни багажи на пациентите с белодробни заболявания, много по-ефективни и сигурни кислородни маски при инциденти, като самолетни аварии, пожари и вулканични изригвания. На водолазите вече ще им трябват само няколко зрънца от кристала вместо огромни бутилки. Материалът абсорбира ефикасно кислород и от водата, така че няма да имат нужда от количество, по-голямо от това за няколко глътки въздух.

За любознателните химици името на солта е [{(2,6-бис(N,N-бис(2-пиридилмедил)-аминометил)-4-терт-бутилофенолато)Co2II(NO3)}2(2-амино-1,4-бензенадикарбоксилато)](NO3)2*2H2O.