Британски учени решиха да проведат интересен опит с комари, който може да има революционни последствия – кръвопийците ще престанат да възприемат хората като източник на храна.

В Лондонския университет се разработва уникално средство, което ще заблуждава рецепторите на хапливите насекоми. Учените са установили, че преди атаката си, комарите оценяват жертвата чрез своите органи за усещане на миризмата. Ако се попречи на системата за предаване на сигнала от „тестера“ до главния мозък чрез фармацевтика на генетично ниво, то може успешно да накараме комарите да станат „безчувствени“ към хората. Английските специалисти са провели експеримент с маларийни комари Anopheles gambiae, заставяйки ги да се заблудят при определянето на „вкусовите“ качества на жертвата, разпознавайки я като негодна за хранене. По този начин, се слага началото на пътя към този момент, когато комарите може би ще изпитват отвращение към вкуса на човешката кръв. Интересно е, че по-скоро може да станем свидетели на обратната тенденция – хората да започнат да ядат комари, тъй като според други британски учени, човечеството трябва да премине към храна с насекоми вместо говеждо заради замърсяването на атмосферата и парниковият ефект, които се свързват със селскостопанската дейност.