Учените, които предлагат теорията за „големия дубъл“, твърдят, че само по този начин може да бъдат обяснени много необясними парадокси, които съществуват в нашата Вселена. Според известните теории всяка материална частица във Вселената има свой двойник – античастица. Тя е същата по маса, но с различен заряд. „Нормалната“ материя се състои от положителни протони, неутрони и отрицателни електрони. Антиматерията – от отрицателни антипротони, антинеутрони (с противоположен магнитен момент) и положителни позитрони.

 

Образно казано, частиците и античастиците материя и антиматерия са „равни пред Бога“, т.е. в момента на раждането на Вселената в резултат на Големия взрив, веществата и антивеществата би трябвало да се образуват поравно. След това неизбежно би трябвало да се самоунищожат (анихилират) едно друго – да изчезнат в една-единствена експлозия от лицето на Вселената. Което означава, че не би трябвало да има никаква Вселена, но както е видно, тя си съществува. Освен това след загадъчното начало по някаква неизвестна причина материята е останала в много по-голямо количество от антиматерията. Другият въпрос, който поставя учените в ступор, е откъде се е взела т.нар. тъмна материя, която е 85% процента от цялата Вселена.

 

Доктор Хумън Давудяйсъл, физик-теоретик от Брукхейвънската национална лаборатория в Ъптън, Ню Йорк, се опитва да обясни барионната асиметрия и тъмната материя, като според него ключово е станало събитие, случило се веднага след Големия взрив – буквално минута след това. Според неговата теория след Големия взрив веднага се е случил друг, макар и не толкова мощен, колкото първия. Според учения след първия взрив е започнало стремително разширяване на пространството, появила се е не много обширна, но силно нагорещена Вселена с температури от над милиард градуса. В ограничения обем частиците и античастиците са се сблъсквали и анихилирали една друга, образувайки частици тъмна материя, които пък са предавали своята енергия на видимите частици. Ако подобен процес би продължал дълго време, то не би останала никаква тъмна материя и тук идва ред на новата теория, която обяснява всичко с един втори Голям взрив, който мигновено е добавил обем и разпръснал частиците, съхранявайки голямото количество тъмна материя и отделяйки веществото от антивеществото. Дали е така, учените тепърва ще трябва да се опитат да разберат и възприемат. Ако доктор Хуман се окаже прав, то учебниците ни по физика трябва да се пренапишат основно.