Две независими групи от учени създадоха теоретични модели, според които е напълно възможно съществуването на “огледална” вселена, в която времето тече назад. Тази концепция вероятно ви се струва странна и трудна за осмисляне, което не е учудващо – ние не бихме могли да усетим какво означава времето да тече в обратна посока, но законите на физиката го позволяват.

Според една от теориите възможността за обратна посока на времето е следствие от теорията за гравитацията на Нютон. Според учените във всяка ограничена система от частици, например една вселена, гравитацията създава точка, в която разстоянието между частиците е минимално. Когато започне разширяване на системата, те се движат в две физически и времеви посоки.

Другата теория разчита на още по-прост теоретичен модел, който все още не е публикуван официално. Учените зад него споделят, че теорията им разчита на принципа на ентропия – нивото на молекулярен хаос в дадена система. Според физиците по време на Големия Взрив половината частици започват движение навън, увеличавайки ентропията си, а останалите остават концентрирани в центъра си и я увеличават, докато не преминат през точката на сблъсък и не продължат в противоположна посока.

Видяхте ли обяснението на извънземния сигнал WOW?