Облачните технологии непрекъснато се внедряват в ежедневната работа на бизнеса, като това се смята за глобална тенденция, целяща разумен растеж – намаляват се разходите и се ограничават рисковете. В началото на годината Майкрософт България и Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) стартираха програма „Модерният бизнес“ с цел инвестиране в по-добра конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса на малките и средните предприятия (МСП).

В рамките на инициативата МСП в България могат да се възползват от безплатно внедряване на Office 365. За пакета облачни услуги се дължи такса според избрания план, като условията на абонамента са съобразени изцяло с нуждите на малките и средни предприятия. Облачният пакет Office 365 позволява на МСП да бъдат мобилни, възползвайки се от приложенията от най-новия Office 2016. Това означава, че Office 365 е най-пълното и сигурно предложение за продуктивност и комуникация в облака.

При интеграция на пакета всеки служител има бърз и лесен достъп до познатите програми Word, Excel, PowerPoint, Outlook. В предложението са включени и Exchange имейл сървър от бизнес класа, OneDrive онлайн място за надеждно съхранение на данни до 1TB на човек, както и комуникационни възможности, предоставени от корпоративната социална мрежа Yammer и Skype за бизнес разговори и конферентни видео срещи.

Всички фирми с до 250 служители, които до момента не са използвали Office 365 и искат да се включат в програма „Модерният бизнес“, могат да се регистрират на специално създадения сайт moderenbiznes.bg, като срокът е до 30 юни тази година. След това фирмите ще получат предложения, адаптирани спрямо спецификата на индустрията, в която работят.

„Модерният бизнес“ предоставя също така безплатно обучение на служители и консултации за ИТ екипи за използване на максималните функционалности на пакета. Като част от програмата са включени и специализирани обучения и лекции, фокусирани върху управленските умения, стратегии за разширяване на бизнеса и достигане до повече клиенти чрез прилагане на модерни подходи като дигитален маркетинг.