През 2001 г. беше представен Windows XP, който се превърна в една от най-популярните операционни системи на Microsoft, помагайки на потребителите и бизнеса да бъдат по-продуктивни и защитени с широкото навлизане на високоскоростния интернет. Несъмнено Windows XP беше една изключителна операционна система, която отговаряше на нуждите на клиентите преди повече от десетилетие. Близо 12 години по-късно, технологиите се развиват все по-бързо, наред с новите потребности и очакванията на тези, които ги използват.

Тази естествена еволюция на технологиите е в основата на жизнения цикъл на продуктите и Windows XP не е изключение. От 8 април 2014 г. Microsoft вече няма да осигурява поддръжка за потребителите на Windows XP. Това означава, че клиентите и партньорите няма да получават актуализации за защитата на операционната система или няма да могат да получават техническа поддръжка от Microsoft.

С оттеглянето на Windows XP много от приложенията, които първоначално са били написани за тази версия, ще бъдат съпътствани от допълнителни разходи за поддръжка. Особено след като независимите доставчици на софтуер преустановяват поддръжката на Windows XP за по-новите си приложения. Поради тази причина анализаторите като IDC прогнозират, че колкото по-дълго компаниите отлагат миграцията от Windows XP към Windows 7 или Windows 8, толкова по-скъпо ще им струва поддръжката за Windows XP. Предвид все по-големия брой устройства с Windows 8, налични на пазара, старият хардуер може да се замени с по-ново Windows устройство, което да отразява специфичните нужди на служителите и начина, по който предпочитат да работят. Бизнесът се стреми в най-голяма степен да бъде „в крак“ с технологиите, докато същевременно има все по-голяма необходимост от защита на данните си и управление на всички устройства с гарантирана сигурност и съвместимост със законовите изисквания.

Тагове: