Учени обясниха асиметрията в разпределението на въглеводородните езера на шестата луна на Сатурн - Титан. Според нова статия, публикувана в сп. Nature Geoscience, басейните регулярно извършват "околосветски пътешествия".

Припомняме, че наличието на течни въглеводородни басейни на повърхността на Титан беше потвърдено от американския апарат Касини през 2008 г. Тогава обаче за учените остана необяснимо защо въпреки сходните условия в южното и северното полукълбо на спътника, на юг езерата са значително повече.

Според новата научна статия, за Титан са характерни колебания в климата, сходни с тези на Земята. Регулярните ледникови периоди там се редуват със затопляния, като вторите обаче са много по-редки и се случват средно на 45 000 години. Когато това стане, обаче езерата бързо се изпаряват и носени от атмосферните потоци, прелитат до другата страна на Титан, където падат във вид на дъжд.

Тагове: