На повърхността на Нептун и Уран може би са разположени океани от течен диамант, в които плуват айсберги от ценния материал. Хипотезата възниква в хода на изследване на топенето на диамантите. При висока температура твърдият минерал се превръща в графит и губи свойствата. Когато обаче е симулирано топене при високо налягане, близко до стойностите при Уран и Нептун, диамантите се топят, като на места се образуват твърди структури тип айсберг. Поведението на втечнения скъпоценен камък наподобява това на водата.

Резултатите от тези опити навеждат научната общност на хипотезата, че на Уран и на Нептун може би има океани от течен диамант. Това би обяснило и ориентацията на магнитните полета на двете планети. За да се докаже това твърдение обаче, трябва да бъдат изпратени космически кораби до Уран и Нептун, или да бъдат симулирани условията на двете небесни тела в лабораторна среда.

Тагове: