NASA ще се нуждае от слънчева енергия, ако иска да изпълнява космическите си мисии на големи разстояния. Това означава, че някой трябва да предложи такава технология. За щастие космическата агенция на САЩ разполага с точните партньори.

NASA прие четири предложения за „слънчеви технологии“, които биха могли да се използват в космически кораб, който ще пътува до Марс. Организациите, които ще предложат тези технологии, са ATK, Boeing, Johns Hopkins University и Jet Propulsion Laboratory, собственост на агенцията.

Вторият етап на подборa ще бъде след 9 месеца и в него ще се предлага до 1.25 милиона щатски долара финансиране за дизайн на не повече от две от тези организации, а само една от тях ще бъде избрана за превръщане на новата технология в реалност.

 

Прочетете и това: Стойността на космическите пътувания ще падне значително, прогнозира космонавт от NASA