Космическата агенция NASA прави истински чудеса относно изследването и точното измерване, като последното от тях е специална система от спътници, регистриращи и най-малките промени и детайли по време на въртенето на Земята. Благодарение на тази система е възможно да се извърши точно измерване на нейните физични параметри, включително окръжността и дълбочината до ядрото, както и ориентацията в пространството – специалистите смятат, че тези нововъведения ще помогнат в близко бъдеще за по-продуктивни космически мисии за различни цели.

Новата технология за измерване на ориентацията и ротацията включва в себе си специални радиоантени, действащи във формат на постоянно радиопредаване на много дълги разстояния. Системата е наречена VLBI, което разшифровано означава „много дълги сигнали за интерферометрия“. В момента има няколко действащи подобни системи, но всички те са далеч по-бавни и неточни. На отделните спътници се предава информация, която се формира за няколко секунди, като от NASA имат намерение да заменят вече доста старите радио спътници от този тип, които се използват и до момента.

Тагове: