Според нова хипотеза за структурата на черните дупки те далеч не изглеждат така, както сме си ги представяли досега. Според теорията, чийто автор е Дженифър Улет, мистериозните обекти не наподобяват фуния, както се смяташе досега, а по-скоро приличат на топче пух или сфера, направена от памук.

Според Улет черните дупки всъщност нямат нито хоризонт на събитията, нито сингулярност. Досега се смяташе, че всяка черна дупка има сферична повърхнина, която представлява своеобразната граница, след която никой обект не може да се върне обратно — радиус на Шварцшилд, или хоризонт на събитията. На “дъното” на дупката пък би трябвало да има сингулярност — място, където гравитацията е безкрайно силна. Според новата теория нито едно от тези неща не съществува в действителност, а драматичната разлика между двете концепции можете да видите на изображението по-горе.

Знаете ли, че може да живеем в черна дупка?