Нови видове бактерии бяха открити в едно от най-странните места на Земята, погребано под почти триста метра лед. Далеч от слънчевата светлина и въздуха условията там поразително приличат на океаните под повърхността на Европа и Енцелад, поради което изучаването им може да помогне за търсенето на живот извън Земята.

Океаните под повърхността на спътниците на Юпитер и Сатурн се явяват едни от най-обещаващите места за търсене на живот извън пределите на Земята. Учените вече използваха математически модели, за да изчислят дълбочината на ледовете на Енцелад, като на полюсите му тя може да достига 5 километра. По този начин е напълно възможно да се сондира с цел достигане на водата отдолу. Резултатите от изследването са толкова обнадеждаващи, че от NASA вече планират да изпратят мисия до двата спътника, по времето на която основната цел ще бъде сондиране на ледовете и извличане на вода от дълбините на двете луни с цел намирането на следи от евентуален живот. Преди да бъдат изпратени мисиите обаче, трябва да знаем какво точно търсим. С тази цел финансираният от ЕС изследователски проект AstroLakes изучава живота в Skaftárkatlar – подледно езеро в Исландия, което е най-близо като аналог на океаните на Европа и Енцелад. Учените са открили в това езеро неизвестни бактерии, като изучаването на еволюцията им ще допринесе за търсенето на подобни форми на живот на двата спътника. Очаква се реализацията на проекта да продължи до май 2018 година, като ще бъде анализирана ДНК на всички организми, обитаващи дълбините на Skaftárkatlar.