Черните дупки са все още необясними загадки за нас, хората. Най-загадъчният въпрос е какво се случва с материята, когато тя бъде всмукана в черна дупка. Учените вече не мислят, че тя се губи безвъзвратно и завинаги.

Последната теория осигурява математическо решение на "Парадокса на загубата" (loss paradox), който измъчва физиците, занимаващи се с черни дупки. Тази теория твърди, че материята, която влиза в черната дупка, все още съществува в някаква форма, опровергавайки теория на Стивън Хокинг, че черните дупки унищожават материята.

Хокинг предлага теория, според която черните дупки излъчват радиационна енергия, която в крайна сметка се изчерпва и черната дупка умира. Това означава, че цялата информация (материя), която черната дупка е погълнала, просто изчезва. Това е в пряко противоречие с правилата на квантовата механика, която посочва, че информацията (материята) трябва да бъде съхранена.

Това ново изследване, предизвикващо Хокинг, идва от Деян Стойкович, доц. д-р и професор по физика в Yниверситета в Бъфало. Докладът на Стойкович гласи, че можем да намерим информация за това, което се случва вътре в черните дупки, наблюдавайки отделните частици.

Освен това характеристиките на самия обект, който първоначално е образувал черната дупка, може да се изчисли. Констатациите на Стойкович продължават да се доказват. В доклада се изчислява, че наблюдател, намиращ се извън черната дупка, може да възстанови информация от центъра на черната дупка, като анализира гравитационното привличане на частиците.

Това е първият доклад, който доказва математически новата теория за черните дупки. Физиката на черните дупки е гореща тема за дебат между астрофизиците. Въпреки че тези нови открития предлагат решения, те просто могат да подклаждат огъня на продължаващия дебат.

 

Прочетете още: NASA демонстира как се създават нови звезди от рентгеновия вятър от черните дупки