Някои учени напоследък твърдят, че структурата на Вселената много прилича на човешкия мозък и дори на интернет, освен това, според тях подобни принципи може би управляват и нейното разширение. Те заявяват, че някои от универсалните закони видимо действат навсякъде, въпреки че трудно може да разберем произхода и природата им.

Учените подчертават, че в никакъв случай не може да разглеждаме Вселената като някакъв гигантски мозък или компютър, но са открили еквивалентност между ръста и и сложните мрежи, което навежда мисълта, че аналогични закони определят динамиката на тези много различни сложни системи.

Комплексното моделиране от суперкомпютър на Вселената показва, че тази мрежа представлява супер мащабна структура от пространство и време в нашата ускоряваща се Вселена, като представената графика удивително много прилича на някои от сложните мрежи, такива като интернет и социалните или биологичните мрежи.

Разбира се, мрежата, представляваща структурата на Вселената се явява астрономически огромна и всъщност може да се каже безкрайна. Още повече - учените твърдят, че те вече са доказали математически, че свойствата на Вселената не зависят от размера на мрежата, когато работата опира до определен диапазон от параметри, такива като кривина и възраст.

Твърде вероятно е всичко това да е и чисто съвпадение, но вероятността за това е крайно ниска - съвпадения във физиката се срещат изключително рядко. Всъщност, винаги съществува обяснение, което може да бъде и не толкова очевидно. Дали живеем в матрицата? Заслужава си да се замисли човек!