Първият хибрид на Ferrari не ръмжи, а мърка

Първият хибрид на Ferrari не ръмжи, а мърка

39 | 31.05.2019