Десето поредно тримесечие на загуби за НТС

Десето поредно тримесечие на загуби за НТС

43 | 09.09.2018