ИИ ускорителите Intel Gaudi 3 ще струват 15 000 долара, което е наполовина на цената на NVIDIA Blackwell

ИИ ускорителите Intel Gaudi 3 ще струват 15 000 долара, което е наполовина на цената на NVIDIA Blackwell

0 | 13.06.2024