600 млн. Facebook пароли в "plain text". Добре е да смените и паролата си в Instagram

600 млн. Facebook пароли в "plain text". Добре е да смените и паролата си в Instagram

6 | Преди 4 ч.