Изгубен сателит бе открит, след като обикаля незабелязано в продължение на 25 години

Изгубен сателит бе открит, след като обикаля незабелязано в продължение на 25 години

0 | 08.05.2024