Свикнали сме църквите да са внушителни, с приглушена светлина, много свещи и огромни куполи. Не всички обаче са точно такива. Особено тази на снимките, която се намира в Лимбург, Белгия.

Ако погледнете тази света обител от въздуха, тя изглежда солидна и с плътни стени. Погледнете я обаче отстрани и ще останете безкрайно изненадани. Сградата сякаш изчезва, става нереална, слива се с въздуха. Феномен или илюзия? По-скоро второто. Благодарение на ефирните си стени с множество отвори, във вътрешността й прониква невероятно много дневна светлина, което придава на църквата една истинска божественост.