Финансовата индустрия не остана незасегната от развитието на дигиталната сфера. Трендовете при новите технологии докоснаха света на пазарите и начина, по който тя и световната икономика функционират. Дигитализацията на редица сфери от живота ни бе ускорена от Ковид-19 и налаганите ограничения за физическа и социална дистанция. Безспорно явлението наложи и промени в услугите в банковия и небанковия финансов сектор и допринесе за скоростното иновиране на редица услуги, предлагани от банкови и небанкови финансови институции, като отвори и път за още по-мощна дигитална трансформация на финансовата индустрия. Единодушни по този въпрос са анализатори, институции, експерти и участниците в панела "Финтех иновации и пътят към дигитална трансформация във финансовата индустрия".

Благодарение на тези процеси в банковата сфера стават възможни операции като откриване на сметка, кредитна линия, застраховка, кредит, управление на сметка, превеждане на средства и др. изцяло онлайн, като доскоро за всички тях се изискваше присъствие на титуляря в банковия клон. Откриването на банкова сметка и тегленето на кредит стават възможни дори само с предоставянето на "селфи". Това са иновации и новости, които доскоро сме считали за невъзможни, а сега са част от нормалната практика и функционирането на редица банкови и небанкови финансови институции. Кои са водещите тенденции по отношение на дигиталната трансформация в сектора за 2022 година и какво ще ни донесе близкото бъдеще?

Дигитализацията по отношение на финансовата сфера се проявява в много измерения в банковите и небанковите финансови институции. Освен появата на онлайн управление на финанси, сметки, влогове и кредити, освен възможността за кредитиране изцяло онлайн се заговори и за нови технологии, с чиято помощ се максимизира ефективността на ключови процеси в индустрията, минимизират се разходите, увеличава се сигурността за потребителите относно техните средства, лични данни, сметки и транзакции. Една от водещите тенденции за 2022 година е свързана с управлението на риска. Очаква се облачни изчисления и изкуствен интелект да разпознават безпроблемно и успешно опити за измама, да съумяват да разпознават гласове и да блокират всеки опит за посегателство над чужди средства, сметки и транзакции. Високотехнологичните иновации, свързани с прилагането на AI, са от ключово значение за финансовата индустрия, тъй като позволяват високи нива на сигурност при нисък разход и нулева необходимост от допълнителни човешки ресурси, при които съществува и възможност за грешка.

Иновациите в сферата на изкуствения интелект се явяват безспорна необходимост с оглед на все по-комплексните финансови регулации и за повишаване на сигурността, тъй като дигитализацията води и до увеличен риск от киберпрестъпления и хакерски посегателства. Умните технологии и въвеждането на AI ще бъдат основен инструмент за разпознаване и идентифициране на клиента, за потвърждаване на самоличността му чрез интелигентно преобразуване на аналогова информация в цифрова, разпознаване на реч, изображения, почерк и други. Това ще бъде от съществена полза за финансовите институции, отпускащи бърз кредит, тъй като ще повиши нивата на сигурност, проверка и идентификация на личността на кандидата изцяло онлайн и само срещу лична карта. Така ще бъдат преустановени опити за измама, кражба на самоличност, теглене на кредит с чужда самоличност, изтичане на лични данни и прочие злоупотреби, които са на фокус при онлайн кредитирането.

Друг тренд за 2022 година в сферата на финансовата индустрия е автоматизацията на работния процес. Въвеждането на напреднали аналитични инструменти и изграждането на синхронизирана и гъвкава инфраструктура позволяват по-добро обслужване, по-високи нива на сигурност, по-добри резултати и по-ниски разходи. Очаква се автоматизацията да обхване верификация на профили на потребители, извършване на проверки в бази от данни, сигнализиране за нередности, слабости, заплахи и аномалии, съставяне на доклади, справки, отчитане и други.

Тренд, за който се заговори в сферата на финансите, е и супер приложение – софтуер, създаващ цялостна екосистема, позволяващ на потребителите употребата на разнообразни услуги от финансово естество на едно място.

На пазара се появяват и множество други дигитализирани услуги и иновации във финансовата индустрия – платформа за изцяло електронно онлайн застраховане, платформа за автоматизирано и дигитализирано управление на вземанията, румънски финтех, предлагащ платформа за биометрична обработка на плащанията, и други.

Според доклада на Microsoft – 2020 Digital Transformation, финансовата индустрия се намира в повратен момент и всяка банкова или небанкова финансова институция, която съумее да усети настроенията, желанията и потребностите на своите клиенти в условията на новото нормално и да дигитализира услугите си в съответствие с тях, ще съхрани и увеличи своите потребители за сметка на останалите. Според доклада 32% от потребителите използват мобилните си устройства, за да извършват управление на финансите си и да банкират онлайн. Процентът през 2022 година има тенденция да нараства и това красноречиво сочи необходимостта от нови приложения за мобилни телефони, които да подобрят потребителското изживяване, да предложат повече опции, удобства, сигурност, лекота и да отговорят на променените потребности и очаквания на клиентите. Говори се дори за създаване на напълно дигитализирани пространства във финансовите институции, подходящи за взаимосвързани технологии, иновативни устройства, модерни анализи и дигитална идентичност. Практично, функционално, иновативно, привлекателно за потребителите – такова трябва да е обслужването в сферата на финансовата индустрия през 2022 г. чрез извършване на дигиталната трансформация.

Доклад на World Retail Banking Report 2020 на Capgemini и Efma красноречиво сочи, че почти 60% от потребителите избират електронните банкови услуги и приложения, което е знак, че дигитализацията на сферата е точното решение. Това обяснява и сочи като правилен и стремежа към дигиталната трансформация на банковите клонове (чрез прилагане на технологии и изкуствен интелект), като се цели те да бъдат превърнати в интерактивни пространства, осигуряващи добавена стойност за потребителското изживяване.