Пари. Независимо от опитите ни да им отнемем част от дължимото, изкарвайки ги като чиста необходимост, те са нещо повече от това. Да, те са необходимост, когато не достигат, но ако са цел, ако са мания? Тогава са нещо повече. Хората са готови да убиват за тях, да обичат за тях, да правят революции и еволюции за тях. Интересно е, че парите са с нас от хилядолетия (под една или друга форма) и въпреки че тази система има своите проблеми, въпреки напредването на технологиите, в последните години не се видяха промените, които хората очакваха, от които се нуждаеха. Не бързайте да се разочаровате, тъй като това не е пълната истина. Еволюция има и тя се нарича BitCoin – крипто валутата, която излиза отвъд пределите на парите. Защо е толкова специална? Защо мненията за нея са толкова различни – от зло, което трябва да изчезне, до най-голямото откритие след Глобалната мрежа? В следващите редове ще се опитаме да отговорим именно на тези въпроси, но независимо от всичко знаем едно – това е само началото.*

 

Пари, пари, пари

Днешната парична система е базирана върху западноевропейска традиция, която може да бъде проследена до сребърните денари на император Карл Велики, но и още по-рано – до Римската империя. Стабилният политически натиск и непрестанните технологични възможности, довели до множество промени на основния модел през годините. А сега именно BitСoin може да доведе до ново раздвижване в тази система. Защо се заражда крипто валутата?

Това става отчасти заради напълно нормалното чувство на неудовлетвореност към установените порядки. От една страна са хората, които нямат доверие на силата, концентрирана в световните мегабанки през последните десетилетия, а от друга са тези, които смятат, че правителствата разполагат с прекомерен обхват и контрол върху средствата. Историята показва, че изграждането на работеща национална и интернационала разплащателна система, която е извън контрола на правителството, е нещо изключително трудно. Една от причините е, че парите имат стойност само до момента, в който могат да бъдат транс­формирани в стоки или услуги. А в момента на осъществяването на тази трансформация правителството ще има доста неща да каже по този въпрос – дали участ­ниците плащат данъците си, или може би дали транзак­цията е легална?

 

 

Друга причина е, че не може да се мине и без политическа реакция, подета от интересите на банките, които са повече от сериозна сила. Те веднага, напълно добросъвестно, ще посочат всяка една, независимо колко малка, незаконност в системата на една подобна разплащателна система (BitСoin), но и ще настояват за сериозна регулация.

Борбата с подобни организации е трудна, но не и невъзможна. Подобна система е нужна, а някои от обвиненията към нея са... с двоен стандарт. Злоупотреби? Най-много незаконни плащания се извършват в света, използвайки 100-доларови банкноти! С подобна новост може да се постигне намаляване на цените на транзакциите за хора, намиращи се в страни със слаби закони и голям риск от кражби.

Монетарните системите в цял свят са претърпявали сериозни промени и е сигурно, че това ще стане отново. Идеи, които са се смятали за популистки (отдръпване от тясно дефинирания стандарт на златото), след поколения са ставали факт. Новите технологии предлагат по-добър начин за организиране на транзакциите.

 

Да, да... трябва, но какво беше това BitCoin?

Един от големите проблеми, поради които тази крипто валута не получава заслужения обществен интерес (освен от тези, които се занимават с нея), е нейната сложност. Много хора се отказват да я опознаят поради този факт, а това е погрешно, тъй като цялостната BitCoin система е нещо необикновено интелигентно. Всъщност тя е дори по-важна от самата парична единица.

Създателят на BitCoin се нарича Сатоши Накамото. Поне това е името, което седи зад крипто валутата. Напълно е възможно това да не е един човек, а група хора. Към този момент никой не е застанал открито, а спекулации­те са от всякакъв тип, включително и предполагаемото му откриване преди няколко месеца. Крипто валутата е създадена през 2008 г., но излиза публично една година по-късно. В началото една единица се търгува срещу центове, но само за относително краткия срок на своето съществуване тя успява да покаже интересната си същност. На 21 май 2010 е осъществена първата покупка на стока. Ласло Ханьеш (Laszlo Hanyecz) поръчва две пици от Papa John за 10 000 биткойн. Ако ги сметнем по днешния курс, означава, че те са му стрували около 6 млн. долара. Макар мистерията около създателя да е интересна, тя е само малка част от....

 

... впечатляващия свят на BitCoin

Началото звучи повече от просто. Първото, което потребителят трябва да направи, е да инсталира електронен портфейл. Това е програма с отворен код (първата интересна особеност – всичко свързано с тази валута е налично в отворен код), която създава уникален BitCoin адрес. Съществуват три вида програми – за настолен компютър, мобилно устройство и онлайн (уеб) вариант. Системата използва криптираща система, която създава два ключа – личен и публичен. Дотук всичко е максимално опростено, но трябва да преминем към по-сложната (същинска) част...

 

Добиване на BitCoin - на страница втора

Добиване на BitCoin

Подобно на ценните метали, BitCoin може да бъде „изкопана“, но за разлика от тях човек не може да я усети в ръката си – тя е виртуална и съществува само в серия кодове в световната информационна структура. Човек може да стане собственик на BitCoin по три начина: да си купи, може да му се плати с тях или да ги добие чрез „копаене“. Първите два начина са толкова интересни, колкото и това, че всеки продукт може да бъде купен.

BitCoin се създават в резултат на все по-сложни изчисления, комбинация от компютърен хардуер и енергийни разходи. Системата е създадена така, че всеки следващ BitCoin да бъде по-труден за изкопаване от предишния. Това означава, че за добиването на всеки следващ е нужна все повече хардуерна мощ, но и по-голям разход на енергия. Веднага след появата си тази крипто валута можеше да се добива с няколко компютъра, оставени да си работят настрани и самостоятелно – нищо твърде претенциозно. В момента, тъй като има толкова много от тях в обращение, тези компютри не могат да изкопаят и една малка част от една единица от крипто валутата. Поради тази причина на пазара се появи и търсене на специални машини, сглобени за копаене със специфично разработени ASIC (специфична интегрална схема) чипове, които да оптимизират процеса на добиване. Машините стават все по-скъпи, но и все по-лакоми на електропотребление, от което набъбват и тези сметки. Но това е изключително добре измислено – с изкопаването на повече BitCoin (наличностите са ограничени, а максималната бройка е 21 млн.) нивото на добиване на нови бройки става много по-бавно, а цената за изкопаването им се качва заедно с цената на всяка изкопана монета. Приходът е цената на BitCoin без парите за инвестиция.

 

 

Да се върнем на нещата, които са нужни за изкопаването на BitCoin – изчислителна мощ. Хората, които следват закона, постигат това чрез по-бързи машини или чрез сравнително нова мода – наемане на изчислително време за BitCoin от доставчици на сървъри, които продават част от своето изчислително време от своите централи за копаене.

А цената? Сумата за машината, за мястото за съхранение, за енергията за охлаждане и задвижване на машините. Цената им трябва да бъде по-малко от резерва на крипто валутата. Печалбата зависи от постигане на hash rate (скорост на изчисленията) с достатъчно високо число, докато цената на хардуера и разходите е достатъчно ниска. Но наличният хардуер вече не върши работа за твърде голям период от време. Това означава, че потребителят, подчиняващ се на закона, трябва постоянно да подобрява хард­уера, за да успее да се придържа към все по-високия hash rate. Но какво ще стане, ако се наруши законът?

Алгоритъмът и трудността не могат да бъдат променени. Това е и едно от най-големите постижения на BitCoin. Но може да се намали цената за производство. Какво би станало, ако може цената за изчисление и за енергопотребление да бъде близка до 0? Това е възможно, но само с измама. Нарушителите на закона завладяват чужди компютри чрез злонамерени програми (например Fareit), които инсталират софтуер за копаене в машината на потребителя. Това прави добива много по-печеливш, тъй като става за сметката на други хора.

Друг вариант е кражбата. BitCoin не са собственост, а са налични в даден биткойн портфейл. По това наподобяват много на банкнотите. Ако имате в портфейла си хиляда лева в банкноти, а някой ги вземе – почти невъзможно е да бъдат проследени. Да, парите имат сериен номер, както и BitCoin, но както никой от нас не регистрира номерата на парите си, така и потребителите не го правят с BitCoin. Единствено присъствието им в нас ги определя като наша собственост. Така е и с BitCoin.

Проблем е и хардуерът. Специал­ните машини, освен че струват много пари, често трябва да се изчаква за доставка. Ако днес се поръча, а дойде след 2 месеца, тогава трудността ще бъде много по-висока, което ще направи машината, заръчана днес, която в момента изглежда като нещо изключително мощно, доста стандартна след 2 месеца. Ако съпоставим цените, нужни за копаене, излиза, че нарушителите, които ползват злонамерен софт­уер, винаги ще изкарват повече, отколкото редовните копачи. Да не забравяме и колко лесно човек може да изгуби портфейла си. Но да се върнем още веднъж към сърцевината на тази валута.

 

Гениалното счетоводно теф­терче, или защо в света на BitCoin доверието не е фактор

Ако вече имате представа какво точно е тази валута и как се добива, дойде време и за най-гениал­ната и иновативна част – премахването на фактора „доверие“ в един свят (електронния), в който неговото доказване е повече от трудно, а в някои ситуации и невъзможно. Създателят на BitCoin е решил проблема чрез едно „тефтерче“, което по своята същност наподобява на това, което използват счетоводителите и в което те вписват всичките си осъществени транзакции – Blockchain. Тъй като процесът е наистина по-сложен, ето и възможно най-лесното му обяснение, което може да бъде открито.

 

Представете си, че не говорим за електронна валута, а за нещо напълно обикновено и стандартно, нещо, което е познато на всеки един от нас – ябълка и физическото й прехвърляне от един човек към друг. Ако дам своята ябълка на друг, оставам без нея, тъй като тя е вече негова. Това е изцяло физически осъществен обмен, тъй като продуктът присъства във физическото пространство. Аз бях там, другият човек беше там, ябълката беше там. Толкова проста размяна, че не беше нужен трети човек, който да съпровожда осъществяването й. Не ни трябваше и човек, който да я потвърди. Ябълката вече е собственост на друг. Не мога да му дам друга, тъй като нямам повече. Вече не мога да осъществявам контрол върху нея. Тя е извън моята власт. Човекът може да я даде на свой приятел, ако поиска, а той, от своя страна, може да я даде на друг и т.н. Ето това е директен обмен, осъществен между хора. При него няма разлика, ако вместо с ябълка бъде направен с банан, книга, стотинка, банкнота... но нека да се върнем на самата ябълка. Да, тази, която бързо смени собственика си.

А ако тази ябълка е електронна (нямаме предвид някой продукт на Apple)? „Ето, човече, вземи тази електронна ябълка.“ О, електронна, тук става интересно. Как можеш да разбереш, че тази електронна ябълка, която беше моя, сега е твоя? Това е доста по-сложен процес, отколкото този, за който споменах в началото. Как можеш да бъдеш сигурен, че не съм я изпратил и на някой друг преди това, като допълнителен файл в електронна поща? Или може би на един приятел, или на няколко приятели... Да не забравяме, че може и да съм направил няколко копия на тази ябълка, които пазя в компютъра си. А може би съм стигнал по-далеч, решавайки да не бъда егоист, и съм я споделил в интернет, където милион хора са я свали. Именно това е проблем, който може да възникне при електронните транзакции. Изпращането на електронни ябълки е доста по-различно от физическите им събратя. Някои компютърни учени наричат това „проблем на двойното изпращане“. Но не бойте се! Дори и те са имали сериозни проблеми с решаването му, но за BitCoin се използва едно елегантно решение.

 

Счетоводна книга? На следващата страница

 


Може би тези електронни книги трябва да бъдат вписвани в счетоводна книга? Това е книга, в която се следят всички осъществени транзакции. Тъй като и книгата е електронна, трябва да съществува в собствен свят, но и трябва да има някой, който да я контролира. Решен ли е въпросът? Не съвсем, тъй като човекът, който я следи стриктно, може да реши да създаде още електронни ябълки, които лесно да впише в нея. Това ще доведе до неправомерно облагодетелстване. А и не е също като ситуацията, в която транзакцията се осъществи физически. Тогава бяхме само аз и другият човек, без да зависим от трето лице.

Какво би станало, ако всеки има достъп до счетоводната книга? Вместо да се намира на компютъра на един, тя ще съществува при всеки. Всички осъществени транзакции, всички дигитални ябълки, ще бъдат вписвани в нея. Не можеш да излъжеш. Няма да мога да изпращам електронни ябълки, които нямам, тъй като счетоводната книга няма да се синхронизира с останалите. Това би била една трудна за заобикаляне система. Особено ако стане много голяма. А не трябва да забравяме, че не се следи от един човек, което означава, че никой няма да има толкова голям контрол, с който да реши да си надпише малко несъществуващи ябълки. Правилата на системата ще бъдат определени още при нейното създаване. А всичко ще бъде с отворен код, всеки ще може да участва в обновяването на книгата, а за открит проблем потребителят ще получава и награда – например 25 ябълки. Може и да звучи като нещо, което тепърва ще бъде осъществявано, но всъщност то съществува – нарича се BitCoin протокол. А тези електронни ябълки са всъщност са крипто валутата.

 

Да се върнем на книгата

Първото важно нещо е, че тя е с отворен код. Общият брой на ябълките е предварително зададен. Всеки знае точно колко са те. Вътре в системата те са ограничени. Когато бъде направена транз­акция, знам, че моите ябълки не са вече мои, а са преминали в притежание на друг. И това ще се отбележи в общата книгата. Тъй като този дневник е публичен, не беше нужен посредник, който да потвърди, че не съм излъгал и изпратил същите ябълки на друг, запазил копие за себе си, и т.н.

В тази система обменът на ябълки е същият, какъвто би бил, ако те бяха физически. Той е толкова добър, че сякаш транзакцията се осъществя на живо. С други думи системата прави нещата да изглеждат така, сякаш осъществяваме директна размяна на материален обект, но в електронна среда.

По този начин се предпазва създаването на фалшиви „монети“, но има още нещо много важно, за да се премахне напълно възможността за лъжа, тъй като се елиминира двойната продажба, но се появява още един проблем. Ако даден потребител пусне една транзакция, а веднага след това пусне същата? Ако втората стигне преди първата, това ще доведе до измама и отново – двойна продажба. Как да се определи коя се осъществява първа? На поне 10 мин всички предложени транзакции влизат в „блок“ и се свързват крипто­графски към предишния блок, за да се осигури хронологията. Започва разплитането на математически проблем „доказателство за работа“. Решаването му е като печалба от лотарията – колкото повече компютри (лотарийни билета) са купени, толкова по-голям е шансът за печалба. Когато е решен проблемът, блокът става валиден и това се обявява в мрежата. Всеки следващ включва предишните. Когато проблемът е решен, участниците получават награда. Всъщност това е и самото действие „копаене“. Мрежата е направена така, че най-малко на 10 мин да има печеливш – достатъчно време, за което блокът достига до всички, които имат общо с BitCoin, и ъпдейтва тяхната „счетоводна книга“. На всеки 2 седмици мрежата настройва трудността си, за да не се наруши балансът поради влизането на нови играчи. Освен това печалбите се намаляват наполовина на всеки 4 години, докато не се стигне до максимума от 21 млн. BitCoin.

 

 

Тъй като математическите проблеми стават все по-трудни, потребителите се събират в т.нар. басейни за копаене. Това комбиниране увеличава шанса за печалба, но тя се разпределя между участниците. Често се стига до 20% от всички копаещи потребители да се включват в един басейн. Не само технологията на добиване и елиминиране на нуждата за доверие правят тази валута толкова интересна.

 

Има и още...

Анонимността е от основно значение, но още с нея ще трябва да преминем към темата за двуликата същност на тази валута. Всеки потребител, търгуващ с нея, може да остане напълно анонимен. Да, налични са уникалните ключове, но хората зад тях могат да се скрият чрез системата Tor, която беше използвана и в Silk Road. Благодарение на Blockchain може да се види къде са монетите, но не може да се види кой стои зад тях. Тъй като тази крипто валута е нерегламентирана, в случай на проблем потребителят няма на кого да се оплаче. В момента се прибягва до трети страни (Bitrated), през които преминава сумата, която не се прехвърля, докато потребителят не потвърди за получаването на стоката. Парите се разделят към три адреса и се използват секретни ключове – за агента, купувача и търговеца. Парите могат да бъдат похарчени само ако две от трите страни дадат своето съгласие. Таксата е около 0.1%.Другият интересен момент е нейната непостоянност. Цените на един BitCoin варират постоянно, а има дни, в които могат да отбележат спад от 50%, а след минути да скочат с 500%. Това прави търгуването с тях по-сложно, тъй като, подобно на случая с пиците, ако си купим нещо днес, продавачът не може да бъде сигурен, че тази сума утре ще покрие стойността на продукта, или обратното – може купувачът да е платил твърде много.

Именно тази непостоянност разделя и лагерите на две – потребителите, които правят бързо обменните транзакции с BitCoin и се облагодетелстват от това „асансьорно“ положение, и правителството и финансовите организации, които търсят стабилна парична единица. Не трябва да забравяме и още едно разделение – технолозите хвалят цялата софтуерна система, а икономис­тите не харесат паричната система.

Следва: Мнението на традиционните организации

Мнението на традиционните организации

Дейми Даймон, изпълнителен директор на J.P. Morgan, заяви, че BitCoin е „ужасен съдържател на ценности“. Международните организации, банкери и други финансови институции не са сигурни дали могат да се доверят на тази крипто валута. Даймон смята, че препятствията, пред които тя е поставена, са „непре­одолими“. „Това е ужасен продукт. Може да бъде възпроизведен отново и отново. Няма сигурността на правителството.“Интересна е позицията, която демонстрира Сенатът по време на изслушванията за BitCoin – той е предимно неутрален, а в някои ситуации – положително настроен. Всъщност САЩ е може би държавата, в която BitCoin намира най-добра приемственост.

Основните доводи, които използват от опозицията, са свързани с използването й за нелегални операции – наркотици, склоняване към убийство. „Правителст­вата оказваха сериозен натиск върху банките, които трябва да имат информация за своите клиен­ти, но с BitCoin това е почти невъзможно“, добавя изпълнителният директор на J.P. Morgan. Според него валутата е толкова популярна, че съвсем скоро правителството ще се намеси, а това ще доведе и до нейния край. Не трябва да се впечатляваме, тъй като от J.P. Morgan отдавна искат да създадат своя крипто валута, а по-добре тя да няма сериозна конкуренция. Освен това подобно изказване е напълно логично, тъй като BitCoin има много положителни качества, които могат да променят сегашната търговия. Според Чарли Строс, писател фантаст, BitCoin „изглежда като оръжие, което трябва да навреди на централната банкова система“.

 

Банките, таксите, промените

Както ни е известно, банките не са от най-добронамерените организации. Просто същността на тяхната работа е такава, за което не можем да им се сърдим. В момента те печелят пари от всяка една транзакция, която е осъществена през тях. Това формира един изключително печеливш бизнес. Банките таксуват около 500 млрд. долара всяка година за услуги, които включват само преместване на битове из интернет. При BitCoin таксите са изключително минимални – те са под 1%. Друго голямо преимущество е, че крипто валутата е по-сигурна. Много потребители се притесняват за информацията, която може да бъде открадната от кредитните им карти. По своята същност те съдържат имена, адреси и още много подробни данни, които могат да бъдат свързани със собственика на картата. При BitCoin това е невъзможно. Единственото, което хакерите могат да узнаят, е номерът на BitCoin адреса, но той няма да им свърши никаква работа. Тази информация е непотребна за тях.

 

 

Тук има още една много добра новина за компаниите, свързана с по-ниската цена за транзакции. Обикновено печалбата за търгов­ците е около 5%. Лошата новина за тях е, че от тях между 2 и 3% ще отидат например за PayPal транзакцията. Ако това може да се елиминира, печалбата за фирмите ще бъде по-голяма. Има и още нещо много важ­но. Тъй като тази крипто валута не зависи от географското разположение, онлайн търговците не е нужно да създават нова разплащателна инфраструктура, която да отговаря на различните страни. BitCoin може да промени напълно установености търговски порядки.

 

BitCoin е тук, за да остане

Макар хората в момента да осъществяват изключителни приходи от валутата BitCoin, тя е нещо повече от това – тя е явление. Тя е съгласувана мрежа, която доказва нещо, което не беше възможно 

допреди нейното появяване – гарантиране на честност в място, в което тя е кът. Това е изобретение, което няма да изчезне – то просто ще продължи да се развива, тъй като технологията е повече от гениална – тя е измислена внимателно до всеки детайл.

И тъй като парите са огромна част от живота на хората, не трябва да забравяме и големия напредък, който направи BitCoin – от минималната стойност от по-малко от долар до пикови суми от 1200 долара за 1 BitCoin. Не сте убедени в качествата? Малко преди написването на текста Apple спря всичките си приложения за портфейли, Русия отхвърли валутата, японската борса (Mt. GOX) се срина, а цената остана във високи граници (600 долара за 1 електронна монета). Да, BitCoin е тук, за да остане...

Преди всичко: същността и механизмите на BitCoin са повече от сложни. В материала се опитахме да обясни най-основното, но ако се занимавате с тази крипто валута, моля, споделете вашето мнение и опит – ще бъде интересно както за нас, така и за читателите на сайта. Разбира се, дори и да нямате опит - споделете с нас.

 

*Всички курсове и данни са актуални към датата на написване на материала