BMW Group представи новата си визия за революция при взаимодействието между водача и неговия автомобил. По време на Mobile World Congress 2019 в Барселона компанията представи BMW Natural Interaction. Новата система комбинира напредничаво управление с глас и разширено управление със жестове и разпознаване на поглед, като по този начин за пръв път дава възможност за истинска мултимодалност при управлението.

Първите функции на BMW Natural Interaction ще се предлагат от 2021 година в BMW iNEXT. BMW Natural Interaction реално ще дава на водача възможност също като в диалог с хора гласът, жестовете и погледът да бъдат ползвани едновременно и в многообразни комбинации за взаимодействие с автомобила. Предпочитаният режим на управлението може да бъде избиран интуитивно според ситуацията и контекста. Гласовите команди, жестовете и насочеността на погледа ще се разпознават надеждно от автомобила, ще се комбинират и по този начин в крайна сметка ще се реализира изразеното желание за управление.

Чрез прецизното регистриране на движенията на ръката и пръстите освен типа на жеста, за пръв път се регистрира и неговата посока в цялото работно място на водача. Произнесените на глас указания се разпознават и обработват чрез Natural Language Understanding. Един интелигентен и самообучаващ се алгоритъм, който постоянно се модернизира, комбинира и интерпретира комплексните информации, след което автомобилът реагира съответно.

Благодарение на разширеното разпознаване на жестове и високата степен на свързаност на автомобила възможностите за взаимодействие не се ограничават само до интериора на автомобила. Пътникът например за пръв път има възможност за взаимодействие с директното си обкръжение като сгради или паркинги. Чрез посочване с пръст или гласова команда се получават бързи и лесни отговори на сложни въпроси. "Каква е тази сграда? До колко часа ще е отворен магазинът? Как се казва този ресторант? Имам ли право да паркирам тук и колко ще ми струва?"

Въобще по темата могат да се напишат ужасно много неща. Тоест в скоро време можете да очаквате щателен анализ за бъдещето при взаимоотношенията между водача и неговия автомобил.

Още от Tech