Китай е направил огромна инвестиция в създаването на свръхскоростно трасе от типа Hyperloop, но не за обществен транспорт, а за коли. Компанията Arrivo ще получи 1 млрд. долара кредит, за да финансира такива проекти както в страната, така и по света.

Arrivo е основана и управлявана от бивши служители на американската Hyperloop One. Вместо обаче да копира оригиналния план за бързоскоростни капсули във вакуум, Arrivo ще използва системата МАГЛЕВ, за да се придвижват коли в затворени тунели. Това е транспортна технология, която позволява придвижване и управление на транспортно средство посредством действието на магнитни сили. Тя е изключително разпространена при разработката на бързоскоростни влакове и поради тази причина понянието МАГЛЕВ се използва най-често за този вид транспорт. Идеята е колите да се придвижват от точка А до точка Б със скорост от 300 км/ч вместо по съществуващите магистрали, където скоростта е значително ограничена.

Arrivo е втората Hyperloop компания, която получава китайско финансиране и интересът към нейния проект изглежда голям.  Сумата от един милиард долара може да финансира до три отсечки от маршрут, всяка с дължина до 15 км. Подобни партньорства могат да убедят инвеститорите, че такива проекти имат смисъл в дългосрочен план.