Амишите са религиозна анабаптистка протестантска общност, широкоразпространена в САЩ и Канада. Те са силно религиозни и живеят, поставяйки преграда между себе си и останалия свят – живеят без електричество, автомобили и каквато и да е комерсиалност. Сега учени са открили сред тях носители на рядка генетична мутация, която удължава човешкия живот и защитава тялото от естественото биологично остаряване. Това може да се окаже важна стъпка в клиничните изследвания, които се опитват да излекуват дегенеративни болести, свързани с остаряването, като сърдечни заболяния и деменция.

Генната мутация е открита в Индиана, където е установено, че носителите й имат по-добър метаболизъм, по-нисък брой на случаи на диабет и живеят около десетилетие по-дълго от другите в общността. Проучени са 177 души от града Берн, от които 43 са унаследили една обичайна и една мутирала версия на ген, наречен Serpine 1. Тези с мутиралата версия живеят средно до 85-годишна възраст, цели 10 години повече от другите. Дъглас Вон, професор по медицина от университета в Чикаго, казва, че това е генетична мутация, която защитава хората от биологично остаряване.

Генът Serpine1 дава на тялото „инструкции“ да произвежда протеин, наречен PAI-1, който от своя страна стопира процеса на стареене, в който клетките изпадат в нещо като летаргия. Проучвания с животни показват, че намаляването на количеството на PAI-1 може да ги защити от остаряване и старчески заболявания. Само един-единствен мутирал ген обаче е допринесъл за 50% по-ниско ниво на протеина при амишите. Вече започва да се мисли в насока лекарства, които да намалят нивото на PAI-1 в кръвта и именно те потенциално могат да се използват в бъдеще за забавяне на остаряването и подобряване на дегенеративни заболявания от това.