Ново изследване, направено в Калифорнийския университет, съдържа данни, които показват, че производителността и здравето на селскостопанските животни, започнали да се хранят с генно модифицирана храна преди 18 години, са на еднакво ниво с това на животните, хранещи се само с натурални храни. Експертите не са открили никакви различия в хранителната структура на месото, млякото и другите продукти, получени от животните.

Генно модифицираните култури са въведени през 1996 година. В момента 19 вида растения, плод на генното инженерство, са одобрени за използване в САЩ - в това число и основни селскостопански култури, широко използвани в храната на животните – люцерна, ориз, рапица, царевица, памук, соя и захарно цвекло. Селскостопанските животни – крави, прасета, кози и кокошки, изяждат от 70 до 90% от всички генно модифицирани култури. При това 9 милиарда животни ежегодно произвеждат млечна и месна продукция, като 95% от нея съдържа генно модифицирани образувания.

Млякото, месото и яйцата, получени от животните, които са хранени с продукти на генното инженерство, са еднакви с продуктите, получени от животните на естествени храни“, казва Ван Ененнам – един от учените, провели изследването. „По този начин продуктите от тези животни се различават само по маркировката и по нищо друго.“

Сега, когато второто поколение генно модифицирани култури, които са били оптимизирани за храна на животните, са изследвани, съществува необходимост от преразглеждане на международната нормативно-правна база за тези продукти. „За да се избегнат сътресения в международната търговия, важно е в страните вносителки да се приложат съответните актове, приети в страните - износители на генно модифицираните фуражи“, добавя Ененнман.

Дали това е поредният опит за налагане на генно модифицираните продукти на пазара, или действително трябва да приемем, че бъдещето относно изхранването на растящата човешка популация е в ръцете не генните инженери, тепърва предстои да разберем.